Programma

Image by Eric Rothermel

Dit jaar, die volgt op het Gestalt Coach/Counselor jaren, leidt op tot Gestalt Therapeut. Deelnemers dienen de basisopleiding (of een erkende Gestalt Methodiek Opleiding) afgerond te hebben.

Tijdens deze opleiding moet je een eigen praktijk starten en leer je, onder supervisie van de NSG, zelfstandig met cliënten werken.

Na voltooiing van dit 2 jarige Gestalt Therapie traject kun je al lid worden van de Nederlands Vlaamse Beroepsvereniging (NVAGT) als Gestalt Professional – Coach Counsellor 

Aansluitend is er nog een 4e jaar voor het zogenaamde Accreditatie traject. Inzet hiervan is om als Gestalt Therapeut gecertificeerd lid te kunnen worden van de Nederlands/Vlaamse en Europese Associatie voor Gestalt Therapie (NVAGT / EAGT).

In dit jaar wordt een theoretische studie geschreven en wordt dieper ingegaan op het Gestaltmatig werken met mensen met klachten met een psychopathologische achtergrond.

 

Voor elke student wordt een individueel traject uitgestippeld, met onder andere eventuele aanvullende modules in psychopathologie, medische en psychosociale basiskennis. Afhankelijk van de vele veranderingen in de vergoeding door zorgverzekeraars kunnen je cliënten dan een (gedeeltelijke) terugbetaling door de verzekering krijgen.

● 5 trainingsweekenden van 5 dagdelen waarvan 2 residentieel
● 3 trainingsweekenden van 4 dagdelen
● 1 theoriedag van 2 dagdelen
● 1 driedaagse training van in totaal 8 dagdelen, ter afsluiting van het jaar, eveneens
residentieel
● 30 uur intervisiebijeenkomsten
● 10 individuele leertherapie bijeenkomsten
● 10 supervisiebijeenkomsten in drietallen; totaal 30 uur
● minimaal 100 uur Gestaltpraktijkuren waarvan 15 uur individuele therapie
● 20 uur literatuurstudie
● 2 uur begeleiding schriftelijk werk
● minimaal 10 uur NVAGT bestede activiteiten (extra activiteiten als erkende bijscholing,
studiedagen, congressen, etcetera)

StudentProfile

Image by Green Chameleon

De opleiding leidt je op tot Gestalt coach-counsellor. Het is bestemd voor mensen in een werksituatie, die aansluit op de uitgangspunten van de Gestalttherapie.

 

Om de kans op het succesvol doorlopen van de opleiding te vergroten, raden we diegene die geen psychopathologie en neuroseleer in hun opleiding hebben gehad aan om zich bij te scholen.

studiekosten & data

Image by Felipe Furtado

-Behalve het begin- midden- en slotweekend (die in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet zijn) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Hilversum.

 

 -Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend half juni.

-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 18 deelnemers.


-De cursuskosten voor de Voortgezette Opleiding Gestalttherapie (GTO) bedragen € 4.250,- per jaar (betaling in 3 termijnen mogelijk).

Het cursusgeld bedraagt € 4.250,– per jaar. Dit bedrag is een jaar geldig; voor het
vervolgjaar kan dit bedrag worden aangepast met een prijsindexering van ten
hoogste 5%.


Het is mogelijk om in drie termijnen te betalen. In dat geval wordt
€ 99,– administratiekosten in rekening gebracht, zoals hieronder vermeld.


o betaling van de 1e termijn ad. €1.417– uiterlijk per 15 -12;
o betaling van de 2e termijn ad. € 1.417– uiterlijk per 1 januari;
o betaling van de 3e termijn ad € 1.416– uiterlijk per 1 mei ;


Wie zich voor 30 juni 2021 aanmeldt, krijgt een korting van €260 en betaalt
€3.990, de termijnen zoals hierboven nader uiteengezet bedragen dan € 1.330
per termijn.