Technology

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

VIEW MORE

Programma

Image by Estée Janssens

01 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (BASISJAAR)

1e jaar : Basisjaar Gestalt Introductie in en doorleven van de Gestalt
theorie en praktijk van awareness, contact en dialoog en lichaamstaal.

02 GESTALT IN DE PRAKTIJK

Leren de Gestalt theorie en methodiek toe te passen in de dagelijkse
praktijk van wisselwerking.

03 GESTALTCOACH/ COUNSELOR

Gestalt therapeutisch werken met clinten: niveau 1. Afronding met
een casusstudie.

● 5 trainingsweekenden van 5 dagdelen waarvan 2 residentieel


● 3 trainingsweekenden van 4 dagdelen


● 1 theoriedag van 2 dagdelen


● 1 driedaagse training van in totaal 8 dagdelen, ter afsluiting van het jaar, eveneens
residentieel


● 30 uur intervisiebijeenkomsten


● 10 individuele leertherapie bijeenkomsten


● 10 supervisiebijeenkomsten in drietallen; totaal 30 uur


● minimaal 100 uur Gestaltpraktijkuren waarvan 15 uur individuele therapie


● 20 uur literatuurstudie


● 2 uur begeleiding schriftelijk werk


● minimaal 10 uur NVAGT bestede activiteiten (extra activiteiten als erkende bijscholing,
studiedagen, congressen, etcetera)

studiekosten & data

Image by Morgan Harper Nichols

-Behalve het slotweekend (dat misschien in een conferentiecentrum is) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Hilversum Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend midden juni.

-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 16 deelnemers

Het cursusgeld bedraagt € 4.250,– per jaar. Dit bedrag is een jaar geldig; voor het
vervolgjaar kan dit bedrag worden aangepast met een prijsindexering van ten
hoogste 5%.


Het is mogelijk om in drie termijnen te betalen. In dat geval wordt
€ 99,– administratiekosten in rekening gebracht, zoals hieronder vermeld.


o betaling van de 1e termijn ad. €1.417– uiterlijk per 15 -12;


o betaling van de 2e termijn ad. € 1.417– uiterlijk per 1 januari;


o betaling van de 3e termijn ad € 1.416– uiterlijk per 1 mei ;


Wie zich voor 30 juni 2021 aanmeldt, krijgt een korting van €260 en betaalt


€3.990, de termijnen zoals hierboven nader uiteengezet bedragen dan € 1.330
per termijn.

Niet inbegrepen zijn:

-Aanschaf boeken.
-Eventuele leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden in Hilversum