Frequently Asked Questions

download (4).jfif

Hoe lang duurt de volledige training?

De volledige training tot gestalttherapeut duurt 4 jaar. Dit omvat 10 trainingsweekenden per jaar, een weekend per maand. Lopende van september tot en met juni.

Hoeveel dagen/uren per week?

Er is eens per maand een opleidingsweekend. Daarnaast krijgen de studenten per opleidingsweekend literatuur opgegeven. Na afloop van elk opleidingsweekend worden de studenten geacht een reflectieverslag te schrijven. Hierover wordt in de eerste bijeenkomst meer informatie gegeven.

Wat is de prijs per cursus/jaar

Het cursusgeld bedraagt € 4.250,– per jaar. Dit bedrag is een jaar geldig; voor het vervolgjaar kan dit bedrag worden aangepast met een prijsindexering van ten hoogste 5%.

Kan ik stoppen na een jaar?

Ja, onze opleiding is modulair opgebouwd, waardoor studenten na een jaar kunnen stoppen en op een later moment opnieuw kunnen instromen waar ze gebleven zijn.

Wat zijn de vereisten voor een studie?

De vereisten om aan de opleiding tot Gestalttherapeut te mogen beginnen is dat de student ten minste een HBO diploma heeft.

Are there trainings in English for International Students?

Yes, the NSG Academy is now offering the study in English as well as in Dutch.

Welke opleidingen worden aangeboden

De opleiding tot gestalttherapeut bestaat uit twee delen. Een methodisch deel van 2 jaar en een praktisch deel van 2 jaar, waarin hte vak tot gestalttherapeut geleerd wordt. Het eerste jaar is vooral gericht op persoonlijke vorming, het tweede jaar op hoe de gestalttheorie in je dagelijks leven en werk toe te passen is. In het derde jaar ga je werken met cliënten vanuit de theorie met behulp van supervisie. In het vierde jaar ontwikkel je je eigen stijl en rond je de opleiding af met een thesis over een thema dat jou na aan het hart ligt.

Wij werken met groepsleren, waardoor aanwezigheid erg belangrijk is. Mocht het echter een keer voorkomen dat je er een weekend niet bij kan zijn, dan kun je dit eenmalig compenseren door bijvoorbeeld bijscholingen te volgen. In het geval dat er een tweede weekend gemist zal gaan worden, vindt er overleg plaats met het opleidingsteam.

Is het een probleem als je een keer een opleidingsweekend mist? Is dit in te halen?

Is al bekend op welke dag in de maand de opleidingsdag is?

Wanneer begint de opleiding

Elk jaar in September

De opleidingsweekenden vinden in de weekenden (zaterdag en zondag) plaats.